Więcej jawności w zamówieniach publicznych

Podpisujący umowę o zamówienie powinien złożyć oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z przetargu – wynika z najnowszej opinii UZP. Problem w tym, że dotychczas nikt o tym nie wiedział.
Jedną z naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych jest prowadzenie przetargów przez osoby, które zapewniają bezstronność i obiektywizm. Jeśli więc ofertę składa żona czy brat członka komisji przetargowej, to powinien on wyłączyć się z przetargu. Podobnie będzie w każdej innej sytuacji, gdy osoba wykonująca czynności w postępowaniu pozostaje z wykonawcą w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co bezstronności. Nawet bliski znajomy przedsiębiorcy czasem powinien się wyłączyć z postępowania.

ZA: www.gazetaprawna.pl 26 marca 2018 r, Sławomir Wikariak więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone