Ważny etat, nie tylko cena

Klauzule społeczne chętniej stosują samorządy. Rządowych urzędników trzeba zachęcać.

Urząd Zamówień Publicznych przeanalizował, czy administracja, ogłaszając przetargi, zwraca uwagę na korzyści społeczne. I zauważył, że z roku na rok jest lepiej, choć nie bardzo dobrze.

W 2010 r. tylko w 3,91 proc. zamówień wymagano, by wykonawca zaangażował bezrobotnych czy zapewnił umowę o pracę, w 2014 r. w 3,1 proc., a w pierwszym kwartale 2015 r. już w 4,14 proc. Zdaniem UZP ze stosowaniem klauzul społecznych najlepiej radzą sobie samorządy.

Za: prawo.rp.pl, 11 sierpnia 2015, Katarzyna Borowska, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone