Terminy dostaw pozornym kryterium oceny

W celu odejścia od dyktatu ceny przy wyborze ofert w przetargach publicznych ustawodawca zobowiązał zamawiających do uwzględniania pozacenowych kryteriów ofert. Wśród obecnie dominujących jest termin dostawy. Jednak według raportu „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia", przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, rozwinęły się praktyki stosowania nieuzasadnionych kryteriów terminów dostaw – zwłaszcza w przypadku leków ratujących życie i zdrowie ludzi.

Za: archiwum.rp.pl, 30.06.2017 więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone