Tak dla prawa do odwołań w przetargach ochroniarskich

W ślad za przepisami unijnymi także polskie regulacje wprowadziły duże uproszczenia przy udzielaniu zamówień na usługi społeczne. Chodzi m.in. o usługi ochroniarskie, zdrowotne, hotelowe czy niektóre prawne. Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych pozwala na stosowanie uproszczonej procedury w przypadku tych usług. Ustawodawca unijny doszedł bowiem do wniosku, że są one zazwyczaj udzielane na rynku lokalnym, dlatego też nie ma sensu regulować ich na poziomie UE. 
Szczególne ułatwienia przewidziano przy zamówieniach na te usługi o wartości niższej niż 750 tys. euro. To niebagatelna kwota, gdyż oznacza ok. 3,85 mln zł z uwzględnieniem VAT. Zdecydowana większość przetargów, np. na ochronę, nie przekracza tego progu.

ZA: prawo.gazetaprawna.pl, 31 sierpnia 2017, Sławomir Wikariak więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone