Szefowa UZP: nowe przepisy dot. zamówień publicznych do wiosny 2016

Dyrektywy UE, o których mowa – tzw. nowa dyrektywa klasyczna, sektorowa i koncesyjna – weszły w życie w kwietniu 2014 r. Wprowadzają one istotne zmiany w kwestii udzielania zamówień publicznych i koncesji. Przewidują m.in. uelastycznienie, uproszczenie postępowania, większą innowacyjność i wydajność zamówień, oraz odciążenie wykonawców z części obowiązków. Ma to zostać osiągnięte przez wprowadzenie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, obowiązku elektronicznej komunikacji i wymiany informacji między wykonawcą a zamawiającym, wprowadzenie nowego trybu – partnerstwa innowacyjnego itp.
Ze względu na zakres zmian oraz potrzebę usprawnienia otoczenia instytucjonalnego, tj. instytucji kształtujących system zamówień publicznych, UZP zarekomendował powstanie nowej ustawy, zamiast kolejnej nowelizacji.

Za: PAP/www.biznes.onet.pl. Czytaj więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone