Lewiatan: Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów

Zamawiający zawsze powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków, składek na ubezpieczenia – także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik. Zmiany w obszarze wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz płacy są wynikiem wspólnego i konsekwentnego działania zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników. Jednak – bez renegocjacji długoterminowych umów – cel ten nie zostanie osiągnięty. W związku z tym uczestnicy rynku zamówień publicznych powinni sfinalizować je przed 1 stycznia 2017 roku.

Za: wgospodarce.pl/Lewiatan, 6 grudnia 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone