Izba podjęła decyzję w sprawie ostatecznego brzmienia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Nowe rozwiązania stanowią pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Będą sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”. Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

W ustawie, w odniesieniu do tworzenia systemu inteligentnych zamówień publicznych, zapowiedziano: odejście od kryterium najniższej ceny w przetargach, uwzględnianie kosztów eksploatacji, ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw, uwzględnienie punktów za innowacyjność i klauzul społecznych, promocję stabilnych miejsc pracy, preferowanie rzetelnych dostawców. Nowelizacja zawiera m.in. przepisy wdrażające dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE.

Za: www.blogprawazamowienpublicznych.blogspot.com, 23 czerwca 2016, Izabela Domitrz, Grupa Biznes Polska, źródło: https://www.sejm.gov.pl/, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone