Firma musi dowieść, że wystarczająco płaci pracownikom

Przyjęta w ofercie stawka godzinowa dla pracowników nie może być niższa od tej wynikającej z przepisów o minimalnym wynagrodzeniu. Przedsiębiorca nie może tłumaczyć, że pracownicy będą pracować dodatkowo, za co otrzymają premię poza pensją.

Przetarg dotyczył eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulic na terenie Jastrzębia Zdroju. Zastrzeżenia zamawiającego wzbudziła stawka roboczogodzinę przyjęta przez jednego z przedsiębiorców. Wynosiła ona bowiem 10 zł, podczas gdy z przepisów wynika, że minimalna stawka godzinowa powinna wynieść 13,70 zł.

Za: praca.gazetaprawna.pl, Sławomir Wikariak, 12 marca 2018 r. więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone