XXXI Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

11 i 12 czerwca 2019 roku w Hotelu Warszawianka, odbyło się XXXI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Związku.

Wśród decyzji Zgromadzenia znalazło się zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Biura Związku, Komisji Rewizyjnej a także Komisji Etyki. Ponadto zatwierdzono bilans za rok 2018 i udzielono absolutorium Zarządowi Związku.

W związku z zakończeniem kadencji Organów, wybrano nowy Zarząd, Komisję Rewizyjną i Komisję Etyki. Przez kolejne 4 lata ww. funkcje pełnić będą:

w Zarządzie:
1.    Tomasz Wojak Prezes Zarządu,
2.    Jarosław Kur,
3.    Mateusz Jaszczuk, 
4.    Michał Radzik,
5.    Ryszard Kaliński,
6.    Łukasz Koch. 

Zarząd Związku składa się dodatkowo z przedstawicieli oddziałów regionalnych, którymi pozostają:
1.    Jacek Wołk Prezes Regionu Warszawsko-Mazowieckiego, Członek Zarządu,
2.    Artur Podsiedlik Prezes Regionu Śląsk, Członek Zarządu,
3.    Jarosław Kot Prezes Regionu Dolny Śląsk, Członek Zarządu.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:
1.    Dariusz Gładkowski,
2.    Leszek Krzepicki,
3.    Krzysztof Matys,
4.    Rafał Stelmaszczyk.

do Komisji Etyki wybrano:
1.    Andrzej Klimowski,
2.    Marcin Żmudziński,
3.    Tomasz Zubrzycki,
4.    Grzegorz Wieniawski.

FOTORELACJA zapraszamy na stronę: www.zabezpieczenia.com.pl

PROGRAM – proszę kliknąć tutaj

MAPA – prosze kliknąć tutaj

Materiały dot. XXXI Walnego Zgromadzenia PZPO >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone