XXVIII Walne Zgromadzenie

14 i 15 czerwca 2016 roku w hotelu Artis Loft w Radziejowicach Parceli, obyło się XXVIII Walne Zgromadzenie, w którym uczestniczyła większość firm członkowskich, członkowie wspierający oraz liczni wystawcy i goście.

W nowej lokalizacji omawiano kwestie organizacyjne dotyczące funkcjonowania Związku, analizowano istotne dla branży kwestie merytoryczne, a także ciekawe rozwiązania techniczne.

Wśród decyzji Zgromadzenia znalazło się zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej, a także Komisji Etyki. Ponadto zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 i udzielono absolutorium Zarządowi Związku. Przyjęto także zaproponowane przez Zarząd zmiany Statutu, logotypu PZP Ochrona i składki członkowskiej.

Wśród zagadnień merytorycznych znalazły się:

 • tematyka konsekwencji nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla branży,
 • tematyka Jednolitego Pliku Kontrolnego i sposobu przygotowania firm na wejście w życie dotyczących tej kwestii przepisów,
 • tematyka działań i planów Federacji Przedsiębiorców Polskich,
 • tematyka projektu ustawy zmieniającego ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 06 czerwca 2016,
 • tematyka zmian w Ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wśród prezentacji wystawców znalazły się

 • Safestar – the power of security (monitoring-bezpieczeństwo-zarządzanie), DMSI Software Sp. z o.o.,
 • Innowacyjny bezprzewodowy system monitoringu, ICS Polska Sp. z o.o.,
 • Rozwiązania wspierające zarządzanie ochroną fizyczną w dobie ozusowania umów cywilnoprawnych, AD INFO Sp. z o.o.,
 • Nowoczesne metody zarządzania zakupami i dostawami odzieży zawodowej oraz środki ochrony pracy, Prosave.pl Sp. z o.o.,
 • Karty paliwowe Statoil – korzyści dla PZP Ochrona, Circle K Polska Sp. z o.o.(Statoil),
 • Najnowsze oprogramowanie dla agencji ochrony do profesjonalnego planowania i rozliczania czasu pracy, Bite Sp. z o.o.,
 • Prezentacja Grupy PSA, premiera nowych samochodów: Peugeot Expert, Citroen Jumpy,
 • Wsparcie usług ochrony fizycznej rozwiązaniami technicznymi, Action SA,
 • Zagrożenia dla przedsiębiorców w branży ochrony osób i mienia wynikające z niewłaściwie zawartych polis odpowiedzialności cywilnej, a praktyka szkodowa, iExpert.pl SA,
 • Inteligentny locking system, Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. sp.k.,
 • Opis przypadków: Roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy; Ostatnie zmiany w prawie pracy przy zatrudnieniu na umowy na czas określony; Skuteczna obrona przed cofnięciem koncesji, Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Sp. p., omawiana przez pana Michała Rączkowskiego wspólnika zarządzającego oraz pana Rafała Wyzińskiego adwokata.

Wieczorem, po części oficjalnej pierwszego dnia, uczestnicy wzięli udział w kolacji zorganizowanej w altanie grillowej, by cieszyć możliwościami podtrzymywania i nawiązywania nowych relacji.

Jeszcze raz dziękujemy za udział firmom członkowskim, wystawcom, gościom oraz partnerowi wydarzenia Grupie PSA Corporate Solutions oraz zapraszamy do współpracy podczas kolejnych, organizowanych przez Związek wydarzeń.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone