XXIX Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Większość firm członkowskich, członkowie wspierający oraz liczni wystawcy i goście spotkali się w tym roku 6 czerwca w hotelu Warszawianka w Jachrance na walnym zgromadzeniu i obchodach 25 lecia działalności Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

W pierwszej z trzech części programu dokonano podsumowania działań organów Związku z ostatnich dwunastu miesięcy. Swoje sprawozdania przedstawili:

 • w imieniu zarządu, prezes Tomasz Wojak;
 • w imieniu komisji rewizyjnej, sprawozdanie przygotowane przez przewodniczącego Rafała Stelmaszczyka, odczytał członek komisji Adam Walenciak;
 • w imieniu komisji etyki, przewodniczący Jerzy Leporowski.

W związku z brakiem uwag uczestników oraz pozytywną rekomendacją komisji rewizyjnej udzielono absolutorium zarządowi PZPO oraz zatwierdzono ww. sprawozdania, a także sprawozdanie finansowe organizacji.

Wśród omawianych w drugiej części dnia kwestii merytorycznych znalazły się statystyki i wnioski z kontroli Wydziału Nadzoru nad Specjalistycznymi Uzbrojonymi Formacjami Ochronnymi Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, przedstawione przez panie: mł. insp. Katarzynę Olejnik, Naczelnik Wydziału oraz podinsp. Agnieszkę Jabłońską, Eksperta Wydziału. Odczytano także list Dyrektora Biura Prewencji KGP, pana Dariusza Minkiewicza, dotyczący jubileuszu działalności Związku. Ponadto delegaci mieli możliwość indywidualnych konsultacji z przedstawicielkami Komendy przy stoliku eksperckim.

Zaproszenie do udziału w tej części spotkania przyjęli także przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy, pani Anna Martuszewicz, Wicedyrektor Departamentu Prawnego i pan Wojciech Gonciarz, Wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji. Pani Anna Martuszewicz zaprezentowała podsumowanie kontroli przedsiębiorstw z branży ochrony przeprowadzanych przez Inspekcję Pracy w latach 2015, 2016 oraz 2017. Pan Wojciech Gonciarz również przekazał uczestnikom treść korespondencji z okazji 25lecia PZPO, którą skierował do uczestników Główny Inspektor Pracy, pan Roman Giedrojć.

Powyższe rozmowy doprowadziły delegatów do kolejnej prezentacji dotyczącej aktualnej sytuacji w branży ochrony, którą w ciekawej, interaktywnej formie, omówili: prezes Tomasz Wojak i członek zarządu Łukasz Koch.

Ostatnim punktem w tej części agendy była prezentacja działań i planów Federacji Przedsiębiorców Polskich omówiona przez panią Elizę Misiecką.

Kolejny blok poświęcony był prezentacjom rozwiązań technicznych dedykowanych branży bezpieczeństwa. Wśród nich znalazły się:

 1. Nowoczesne technologie w systemach zabezpieczeń – przedstawiana przez pana Łukasza Lika i panią Dominikę Majsterek z HIKVISION POLAND;
 2. Lepsza i tańsza łączność dla firm ochrony dzięki systemowi DGT PTT Connect – przedstawiana przez pana Adama Pogorzelskiego z DGT;
 3. CAME: Rozwiązania kontroli dostępu do imprez masowych – przedstawiana przez pana Lecha Jankowskiego z CAME Poland. Znalazły się w niej bramki i furty obrotowe dla kontroli ruchu pieszych przy okazji instalacji tymczasowych i permanentnych, szlabany do kontroli ruchu kołowego oraz słupki automatyczne i stałe z zakresu zabezpieczeń antyterrorystycznych. Ważnym aspektem prezentacji była informacja o wsparciu technicznym, instalacyjnym i rozruchowym dostarczanym przez CAME wraz z oferowanymi rozwiązaniami;
 4. Bosch Security Systems – kompleksowe rozwiązania dla bezpieczeństwa – przedstawiana przez pana Krzysztofa Górę. Omawiająca zakres produktów, referencji i kompetencji Bosch Security Polska, wsparcie okołoprojektowe oraz ewentualne partnerstwo;
 5. Kontrola dostępu to klucz – przedstawiana przez pana Andrzeja Andrzejewskiego z Winkhaus Polska Beteiligungs. Ekspert w dziedzinie systemów klucza i kontroli dostępu z firmy Winkhaus, zaprezentował system oparty na elektronicznych kluczach i wkładkach. Rozwiązanie Winkhaus jest bezprzewodowe – komunikacja pomiędzy kluczem a wkładką w drzwiach odbywa się w tzw. sieci wirtualnej. W przypadku zagubienia klucza wystarczy zablokować w systemie utracony klucz, a użytkownikowi zaprogramować nowy. To duża wygoda i oszczędność, nie trzeba wymieniać wkładek, a pracownicy ochrony nie muszą obawiać się zagubienia klucza. 
 6. Zdalny dozór wideo, jako wsparcie lub alternatywa dla ochrony fizycznej – przedstawiana przez pana Krzysztofa Ciesielskiego z DMSI Software;
 7. JABLOTRON – profesjonalne systemy alarmowe – przedstawiana przez pana Piotra Siarno z Teleconnections;
 8. Elektroniczna Książka Służby – przedstawiana przez pana Artura Giwera z AD INFO;
 9. Outsourcing logistyki dostaw w obszarze odzieży i wyposażenia pracowników ochrony – przedstawiana przez pana Wojciecha Respondka Prosave.pl;
 10. Rozwiązania mobilne Grupy PSA dla członków Polskiego Związku Pracodawców Ochrona – przedstawiana przez pana Bogdana Kapelko z Peugeot, Citroen, DS oraz firmę Express.

Przedstawiciele powyższych firm obecni byli do dyspozycji uczestników podczas całego walnego zgromadzenia w strefie wystawców, przed salą konferencyjną, w której Związek gościł także następujące:

 1. Bite – prezentującą oprogramowanie do efektywnego i szybkiego planowania i rozliczania grafików, zarządzania czasem pracy (również mobilnie) oraz pracownikami w agencjach ochrony, a także wyliczania wynagrodzenia brutto na podstawie rzeczywistego czasu pracy oraz fakturowania. Program Disponic, dostępny również w wersji mobilnej oraz w formie platformy internetowej, posiada także moduły kontroli obchodów (technologia NFC) i moduł magazynowy;
 2. EBS – prezentująca urządzenia ułatwiające zapewnianie bezpieczeństwa pracownikom i monitorowania ich czasu pracy oraz wykonywanych obowiązków (Active Track – personalny GPS do patrolowania ścieżek obchodu i monitorowania osób starszych oraz FPX10 – mobilny, zintegrowany z transmiterem GPRS czytnik linii papilarnych oraz kart RFID). Drugą grupą prezentowaną grupą produktową była gama central alarmowych, w tym hybrydowa centrala CALLISTO. Na szczególną uwagę zasługują tutaj aplikacje mobilne z serii AVA.
 3. TRIKKE – prezentującą elektryczne pojazdy patrolowe pozwalające firmom ochrony na usprawnienie pracy i obniżenie kosztów;
 4. Safekey – prezentującą depozytory kluczy oraz automatyczne skrytki, umożliwiające całkowite wyeliminowanie błędów spowodowanych tzw. czynnikiem ludzkim, pozwalające sprawnie zarządzać kluczami oraz ich obiegiem oraz uniknąć przypadków dostępu do kluczy przez osoby nieuprawnione.

Trzecia część wydarzenia poświęcona była uroczystym obchodom 25 lecia działalności PZPO. Podczas wieczornej gali wyróżniono firmy członkowskie obchodzące swoje jubileusze aktywności na rynku lub w Związku oraz firmy wspierające, które także przyczyniają się do kreowania sukcesu organizacji. Spotkanie uatrakcyjnił występ skrzypaczki, pokaz barmański, a chętni mogli wziąć udział w walce o statuetkę milionera wieczoru przy stołach krupierskich. Nie zabrakło tortu i życzeń.

Jeszcze raz dziękujemy za udział zaangażowanym firmom członkowskim, wspierającym i wystawcom oraz gościom. Zapraszamy do współtworzenia kolejnych, organizowanych przez Związek, wydarzeń!

Więcej zdjęć: Facebook

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone