Ubezpieczenia agencji ochrony dla członków PZP Ochrona

Sprawdź ofertę ubezpieczeń agencji ochrony osób i mienia w PZU za pośrednictwem iExpert.pl

Każdy członek Związku może skorzystać, na preferencyjnych warunkach, z programu ubezpieczeń w PZU, przygotowanego we współpracy z iExpert.pl – członkiem wspierającym PZPO. Program składa się z dwóch podstawowych ubezpieczeń OC obowiązkowego i OC nadwyżkowego.  

Obowiązek dla każdego

Wejście w życie ustawy deregulacyjnej wprowadziło obowiązek ubezpieczenia dla agencji ochrony. Teraz, aby legalnie działać, każdy podmiot posiadający koncesję musi wykupić polisę odpowiedzialności cywilnej, której zakres określa rozporządzenie Ministra Finansów.

Członkowie Związku mogą się ubezpieczyć na preferencyjnych warunkach. Polisę można zawrzeć szybko i wygodnie przez internet, a przy tym nie przepłacać.

W OC obowiązkowym ubezpieczyciel przewidział wysokie zniżki sięgające nawet 40% składki podstawowej. Firmy należące do Polskiego Związku Pracodawców Ochrona mogą liczyć na dodatkowe 15% zniżki.
W sumie można otrzymać nawet 55% zniżkę od składki podstawowej.  

Ubezpieczenie nadwyżkowe w miarę potrzeb

Agencje ochrony, które potrzebują szerszej ochrony mogą także wykupić ubezpieczenie OC nadwyżkowe. Od ręki, składając wniosek online, można się ubezpieczyć do 3 mln zł. Istnieje także możliwość zawarcia polisy na wyższą sumę, wymaga to jednak wcześniejszego kontaktu z konsultantem iExpert.

W OC nadwyżkowym jest opcja rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego.

Ważną zaletą programu jest uproszczona ocena ryzyka. Przed zawarciem polisy ubezpieczyciel nie ocenia każdej spółki osobno, a wysokość składki nie zależy od liczby pracowników, ochranianych obiektów czy rodzaju wykonywanej działalności.

Oba ubezpieczenia można zawrzeć przez internet. Wystarczy wypełnić prosty wniosek elektroniczny, a po weryfikacji polisa jest wysyłana pod wskazany adres. Ubezpieczyciel umożliwia także rozłożenie płatności składki nawet na 12 rat.

iExpert gwarantuje fachowe doradztwo i pełną obsługę.

Podstawa prawna

Obowiązek ubezpieczenia wynika z art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm). Nowe regulacje dotyczące w/w ubezpieczenia zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 opublikowanym w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 1550.

W praktyce oznacza to, że każda firma musi posiadać ubezpieczenie OC na warunkach określonych w rozporządzeniu MF. Brak takiej polisy może skutkować odebraniem koncesji MSWiA na prowadzoną działalność.

Zgodnie art. 22 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145,poz. 1221, z późn. zm) organ koncesyjny cofa w drodze decyzji administracyjnej, koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli przedsiębiorca nie zawarł umowy ubezpieczenia, o której mowa w art. 21b ust. 1.


Szczegółowych informacji udziela:

Klaudia Jasińska
Sepcjalista ds. ubezieczeń
iExpert.pl SA  
tel.: 22 100 26 01 
e-mail: klaudia.jasinska@iexpert.pl
www.iexpert.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone