Pracodawcy już odnieśli się do decyzji TK ws. kontrowersyjnej ustawy PiS

Trybunał Konstytucyjny nie orzekł, czy kontrowersyjna ustawa PiS dot. zniesienia 30-krotności składek ZUS jest niekonstytucyjna. Julia Przyłębska, przewodnicząca Trybunału, zdecydowała, że odroczy rozprawę do 13 listopada. – Pogłębi to niepewność firm i pracowników, którzy nie będą wiedzieli, jakie składki zapłacą w 2019 r. – napisali przedstawiciele Konfederacji Lewiatan. 

Trybunał odroczył rozprawę. Komentarze.

Podobnego zdania jest Marek Jarocki z EY. – Firmy nadal pozostają w niepewności. Jeśli 13 listopada Trybunał Konstytucyjny zgodzi się na zniesienie limitu 30-krotności składek na ZUS, oznacza to, że składki od wynagrodzeń pracowników będą odprowadzane przez cały rok niezależnie od wysokości osiągniętego przychodu, a nie jak obecnie tylko do momentu osiągnięcia limitu 30-krotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. W efekcie pracownicy dostaną mniejsze wynagrodzenie netto, chyba że zatrudniający zdecydują się podnieść im uposażenie. Niezależnie od tej decyzji pracodawcy zapłacą więcej z tytułu składek pokrywanych w swojej części – przewiduje.

Według niego dla dużych podmiotów może to oznaczać nawet 10-20 mln zł dodatkowych kosztów.

ZA: businessinsaider.com.pl, 30 października 2018 r., Damian Szymański, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone