PPK pokażą się na giełdzie w 2020 r.

Uruchomienie planów kapitałowych to niemal murowany efekt stycznia na GPW. Tyle że jeszcze nie najbliższego stycznia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 19 listopada 2018 r. ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), czyli nowej formie oszczędzania na emeryturę.

 Mam nadzieję, że ci którzy będą realizowali PPK, zwłaszcza od strony
rynku kapitałowego, wykonają to zadanie perfekcyjnie — mówił prezydent Andrzej Duda podpisując ustawę. Chwilę wcześniej Marek Dietl, prezes GPW, stwierdził, że losy ustawy o PPK to thriller, bo 19 listopada 2018 r. to ostatni dzień, w którym prezydent mógł podpisać ustawę tak, by weszła w życie z początkiem 2019 r. 

POSTARAJCIE SIĘ:

Mam nadzieję, że ci którzy będą realizowali PPK, zwłaszcza od strony rynku kapitałowego, wykonają to zadanie perfekcyjnie — mówił prezydent Andrzej Duda podpisując ustawę. Chwilę wcześniej Marek Dietl, prezes GPW, stwierdził, że losy ustawy o PPK to thriller, bo 19 listopada 2018 r. to ostatni dzień, w którym prezydent mógł podpisać ustawę tak, by weszła w życie z początkiem 2019 r.

— Wiemy, jaka jest dzisiaj sytuacja ZUS i jak wielka jest niepewność co do tego, jakie będą emerytury z ZUS za 10, 20 czy 40 lat — zaznacza prezydent Andrzej Duda.

Podkreśla przy tym, że ustawa dotyczy osób, które obecnie są w kwiecie wieku i pracują.

— Jeśli ktoś zarabia medianę polskich zarobków (około 3500 zł brutto — red.), to, biorąc pod uwagę obecną wartość pieniądza, po 30 latach oszczędzania w PPK jego emerytura będzie wyższa o 800 zł miesięcznie. Jeśli będzie oszczędzał krócej, to będzie to o kilkaset złotych więcej — uważa Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

— PPK to z pewnością jedna z największych reform gospodarczych po 1989 r. w Polsce. Jest to reforma, która dotyczy jednego z najważniejszych obszarów na przyszłość, bo dotyczy systemu emerytalnego, bezpieczeństwa finansowego Polaków w sytuacji, kiedy społeczeństwo się starzeje i trzeba przeciwdziałać tym negatywnym trendom, budując większy bufor oszczędności emerytalnych Polaków, którzy — niestety, jak wiemy — tę skłonność do oszczędzania jak dotąd mają dosyć niską — dodaje Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który będzie koordynował system PPK.

Nie tak szybko

PPK będą lokowały składki na rynku kapitałowym. Skala ich działania jest jednak sporą niewiadomą. Rządowe dokumenty wskazują, że potencjalnie obejmą 11,5 mln osób. Pracownik objęty systemem będzie mógł jednak do niego nie przystępować (jeśli nie zmieni zdania, taką deklarację będzie musiał powtarzać co cztery lata). Według analityków DM Banku Ochrony Środowiska i Vestor DM, przy 75 proc. partycypacji w 2020 r. na rynek kapitałowy trafiłoby 15-16 mld zł. Vestor DM zakłada, że biorąc pod uwagę limity inwestycyjne, w 2020 r. PPK na zakup polskich akcji mogłyby przeznaczyć 2,5 mld zł, a w latach kolejnych po około 5 mld zł.

ZA: www.pb.pl, Kamil Kosiński, 19 listopada 2018 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone