Mienie chronione i kontrolowane w polisie nadwyżkowej agencji ochrony

Firmy, które świadczą usługi ochrony mienia o dużej wartości powinny zadbać o rozszerzenie swojej ochrony w polisie nadwyżkowej dodatkową klauzulą, gdyż nie wszyscy ubezpieczyciele w standardzie zapewniają odpowiedzialność w tym obszarze. W przeciwnym razie, odszkodowanie będzie wypłacone tylko do sumy OC obowiązkowego. Mienie przechowywane, kontrolowane i chronione często poza ochroną OC nadwyżkowego.
Ochrona parkingu, placu budowy, nadzór osiedla domów jednorodzinnych, to w pojęciu towarzystw ubezpieczeniowych odpowiedzialność, która znajduje się poza standardowym zakresem polisy nadwyżkowej. Wprawdzie ochronę tę gwarantuje obowiązkowa polisa OC, ale tylko do sumy przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów. Zazwyczaj określona tylko na poziomie 20 tys. euro, co jest pochodną dochodu netto agencji, często nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu firmy.

Różne zakresy obowiązkowej i nadwyżkowej polisy OC
Firma, która decyduje się na dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia nadwyżkowego OC agencji ochrony musi mieć świadomość, że zakres ochrony nie jest tożsamy z ubezpieczeniem obowiązkowym OC. Polisa, do której obliguje ustawodawca ma tę zaletę, że obejmuje wszystkie czynności wykonywane przez koncesjonowane firmy ochroniarskie – ochronę fizyczną osób, imprez masowych, konwojów czy zabezpieczenie techniczne. Inaczej jest w przypadku polis nadwyżkowych.

Dobranie odpowiedniego zakresu ochrony w polisie nadwyżkowej wymaga szczególnej uwagi. Suma ubezpieczenia jest tylko jednym z elementów, często podyktowanym wymogami przetargowymi lub wartością ochranianego mienia. Równie ważny jest rodzaj świadczonych usług.

Za: www.iexpert.pl, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone