Nowy Prezes ZOM w Sieradzu

We wtorek 21 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Zakładu Ochrony Mienia w Sieradzu powołała na stanowisko prezesa Pana Tomasza Wilka.

Pan Tomasz Wilk pochodzi z Zapolic, jest absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o specjalnościach: rachunkowość i podatki. Był m.in. dyrektorem Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zasiadał w Zarządzie Cegielni Kutnowskich Sp. z o.o. Pracował w Urzędzie Skarbowym. Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Pan Tomasz Wilk zastąpił na stanowisku prezesa Zakładu Ochrony Mienia w Sieradzu Pana Witolda Gwiazdę, który w związku z nowymi planami zawodowymi, niespełna miesiąc temu, złożył wypowiedzenie.

Za: www.sieradz.eu, 21 marca 2017, tutaj link

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone