NOWY ŁAD – Materiały w sprawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r.

Dla firm członkowskich Polskiego Związku Pracodawców Ochrona przygotowaliśmy materiały zawierające  zmiany wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone