Koniec z wypłatami „pod stołem”? Ministerstwo Finansów planuje zmiany w prawie.

Ministerstwo Finansów w projekcie Polskiego Ładu proponuje aby całość kosztów nielegalnego zatrudnienia ponosił pracodawca. Przepisy obowiązujące obecnie w sytuacji ujawnienia zatrudnienia na czarno albo wypłat części wynagrodzenia „pod stołem” nie zwalniają osoby fizycznej zatrudnianej w ten sposób z obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podobnie, w przypadku zapłaty przez płatnika–pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, pracodawca ma prawo domagać się od osoby fizycznej równowartości wpłaconej składki, którą zgodnie z odrębnymi przepisami finansuje pracownik. 

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

 • Wypłata z pracy na czarno będzie przychodem pracodawcy
  Pracodawca, który zatrudnia na czarno, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia będzie musiał doliczyć sobie przychód w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wartość w ten sposób doliczonego przychodu będzie niezależna od kwoty wypłaconego pracownikowi wynagrodzenia. Dotyczy to zarówno całości jak i części nielegalnie wypłaconego wynagrodzenia. W konsekwencji tego zapisu to pracodawca a nie pracownik zapłaci podatek dochodowy.

   
 • Wynagrodzenie za pracę na czarno nie będzie kosztem 
  Zarówno wynagrodzenie jak i odprowadzane z jego tytułu składki nie będą zaliczane w poczet kosztów prowadzenia działalności.

   
 • Firma zapłaci zaległe składki ubezpieczeniowe
  Całość składek zarówno tych, które obowiązują pracodawcę jak i pracownika zapłaci pracodawca. Celem takiego rozwiązania jest zachowanie pełni prawa do ubezpieczeń przez pracownika, pomimo tego, że nie będzie ich finansował.

Czytaj więcej na Prawo.pl
 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone