Bez porozumienia ws. płacy minimalnej w 2022

Propozycja rządu w kwocie 3000 zł brutto została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe –  minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota wolna od podatku. Wobec tak dużych rozbieżności strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, co oznacza, że minimalną płacę określi rząd w rozporządzeniu do 15 września 2021 roku. 

Jeśli Rząd utrzyma swoją propozycję, wówczas w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrośnie z obecnych 2,8 tys. zł do 3 tys. zł, a stawka godzinowa – z 18,30 zł do 19,60 zł

Czytaj więcej na Prawo.pl

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone