Na zleceniu przynajmniej 13 zł za godzinę

Od 1 stycznia 2017 r. zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych przepisy gwarantują minimalną stawkę godzinową. Oznacza to konieczność przeliczenia obecnej wypłaty przez liczbę godzin wykonywanych zadań lub podniesienia ustalonej kwoty.

Właściwa kolejność działań matematycznych zapewni wykonawcom zleceń odpowiednią ostateczną kwotę wynagrodzenia. Nowe zasady rozliczania finansowego umów zleceń zupełnie zmieniają filozofię myślenia o dotychczasowych sposobach podsumowania.

Za: Rzeczpospolita, 13 października 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone