Jakie świadczenia rosną wraz ze wzrostem płacy minimalnej

Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna wynosi 2100 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie na tym poziomie powinien otrzymywać w tym roku każdy pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Warto przypomnieć, że już od roku (dokładnie od 1 stycznia 2017 r.) nie obowiązuje przepis pozwalający na obniżenie minimalnego wynagrodzenia do wysokości 80 proc. pełnej stawki w pierwszym roku zatrudnienia pracownika.

KWOTA W UMOWIE
Określoną w umowie miesięczną pensję zasadniczą w stawce niższej niż minimalne wynagrodzenie nie zawsze należy automatycznie podwyższyć. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 4 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przy jej obliczaniu należy uwzględnić także inne składniki i świadczenia wynikające ze stosunku pracy.

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 2000 zł brutto. Przysługuje mu też dodatek stażowy w wysokości 200 zł brutto. Taki dodatek uwzględnia się ustalając, czy pracownik osiąga wynagrodzenie minimalne. Faktycznie wskazany pracownik zarabia 2200 zł, czyli więcej niż wynosi aktualna minimalna płaca. Pracodawca nie ma zatem obowiązku podwyższać mu pensji.

Za: www.rp.pl, Marcin Frąckowiak, 15 lutego 2018, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone