Zmiany w Zarządzie PZP Ochrona

W dniu 11 maja 2023 roku odbyły się wybory nowego Zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze.

Do Zarządu zostali wybrani:

Jacek Wołk – Prezes Zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze PZPO
Albert Czyżyk – Wiceprezes Zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze PZPO
Rafał Graczyk– Członek Zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze PZPO
Grzegorz Jerzyk – Członek Zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze PZPO
Grzegorz Wieniawski – Członek Zarządu Regionu Warszawa i Mazowsze PZPO

Zgodnie z §23 p1. pp.1 Prezes Regionu Warszawa i Mazowsze, Pan Jacek Wołk został członkiem Zarządu PZP Ochrona
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone