Zmiany na rynku usług ochrony w 2019 r. – komunikat PZPO

Polski Związek Pracodawców Ochrona od kilku lat  stara się cyklicznie i zwięźle sygnalizować zmiany jakie będą oddziaływać na rynek usług ochrony w najbliższej perspektywie, a w szczególności na  wzrost kosztów pracy, który ma bezpośredni wpływ na ceny oferowanych usług.

Zgłoszone projekty ustaw oraz zapowiedzi administracji państwowej wskazują, że takich istotnych zmian w najbliższym czasie może być znacznie więcej niż w latach poprzednich, a ich oddziaływanie jeszcze mocniejsze niż dotychczas. W takiej sytuacji czujemy się w obowiązku wobec wszystkich naszych klientów szerzej poinformować o możliwych zmianach w celu przygotowania się do funkcjonowania w zmieniającym się otoczeniu rynkowym przy rosnących obciążeniach administracyjnych.

Celem Polskiego Związku Pracodawców Ochrona jest niezmiennie normalizacja cen za usługi ochrony, zapewnienie transparentności w zakresie wysokości wynagrodzeń i stosowanych form zatrudnienia wobec pracowników ochrony, a tym samym zwiększenie profesjonalizmu świadczonych usług. W coraz większym zakresie elementem tego procesu jest promowanie i  wykorzystywanie zaawansowanych, ale też coraz łatwiej dostępnych, rozwiązań z szeroko rozumianych zabezpieczeń technicznych. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich uczestników rynku o aktywny udział w realizacji tego celu, w szczególności poprzez  działanie zgodne z prawem, realiami ekonomicznymi i standardami jakościowymi i zachęcamy do korzystania w większym zakresie z rozwiązań technicznych oraz odrzucanie wszelkiego rodzaju nieuczciwych praktyk rynkowych. (Proszę kliknąć w grafikę poniżej, aby pobrać całe pismo.)

Pismo dla klientów w wersji angielskiej proszę kliknąć tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone