Zmiany na rynku usług ochrony – komunikat PZPO

W wyniku kolejnej zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2018 roku, które zgodnie z obecną propozycją Rządu miałoby wynosić 2080 zł brutto, czyli ok. 1515 zł netto, obowiązywać będzie także nowa minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenie w wysokości 13,50 zł brutto (przy zatwierdzeniu minimalnego wynagrodzenia we wspomnianej wysokości). Powyższe zmiany przełożą się na wzrost kosztów wykonania usług ochrony.

Po uwzględnieniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne da to minimalny koszt jednej roboczogodziny pracy zleceniobiorcy na poziomie 16,16 zł, a w przypadku realizacji usługi przez pracowników etatowych koszt płacowy roboczogodziny pracy pracownika ochrony wyniesie 17,84 zł. Stosowne wyliczenia, niezawierające innych, dodatkowych elementów uwzględnianych przy kalkulacji ceny za realizację usługi ochrony osób i mienia, znajdują się w zakładce Aktualności/Koszty pracy – tutaj link.

PZP Ochrona zwraca uwagę na oferowane na rynku ceny netto za roboczogodzinę usługi ochrony kształtujące się poniżej kosztów płacowych wynikających z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tego typu oferty bardzo często wynikają ze stosowania nieuczciwych i szkodliwych lub wręcz patologicznych praktyk sprowadzających się do obniżania wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony lub pochodnych od tego wynagrodzenia. Zamawiający i klienci decydujący się na zakup usług poniżej kosztów płacowych zleceniodawcy lub pracodawcy naruszają przepisy prawa, podobnie jak firmy oferujące usługi w takich cenach. W coraz większym zakresie takie przypadki są kontrolowane i karane przez Państwową Inspekcję Pracy, która w 2017 roku systemowo kontroluje stosowanie umów cywilnych w sektorze ochrony.

Polski Związek Pracodawców Ochrona czynnie przeciwdziała wymienionym wyżej, negatywnym praktykom z jednej strony zachęcając firmy członkowskie do podpisywania deklaracji stosowania uczciwych praktyk rynkowych – szczegóły w zakładce O Związku/Deklaracja uczciwych praktyk rynkowych – tutaj link, a z drugiej strony podejmując aktywne interwencje wobec podmiotów oferujących i akceptujących stawki poniżej minimalnego wynagrodzenia w przetargach publicznych – szczególy w zakładce Interwencje – tutaj link.  

Celem PZPO jest normalizacja cen za usługi ochrony, zapewnienie transparentności w zakresie wysokości wynagrodzeń i stosowanych form zatrudnienia pracowników ochrony, a tym samym zwiększenie profesjonalizmu świadczonych usług. W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich uczestników rynku o aktywny udział w realizacji tego celu, w szczegolności poprzez działanie zgodne z prawem, realiami ekonomicznymi i standardami jakościowymi oraz odrzucanie wszelkiego rodzaju nieuczciwych praktyk rynkowych. (Proszę kliknąć w grafikę poniżej, aby pobrać całe pismo.)

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone