ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Teatr Powszechny w Łodzi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fiosób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Łodzi “ na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 17,15 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania oraz ochrona imprez i meczy “ na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 16,30 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

 
Czytaj więcej

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę ochrony i dozoru budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie“ znak sprawy: MZDiT.ZP.26.372.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony ocałodobowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.“ znumer referencyjny: BPR.CA.25.13/2020/US na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,85 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Narodowe Centrum Nauki


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Narodowego Centrum Nauki“ znak sprawy: DSO.271.2.7.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,92 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Szpital Św. Anny w Miechowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala św. Anny w Miechowie i obsługa telewizji przemysłowej składającej się z kamer i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 • wybrana oferta ze stawką 16,45 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Teatr Powszechny w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fiosób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego w Łodzi “ na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 17,15 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fizyczna obiektów MORiS wraz z nadzorem w centrum monitorowania oraz ochrona imprez i meczy “ na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 16,30 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

 

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę ochrony i dozoru budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie“ znak sprawy: MZDiT.ZP.26.372.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony ocałodobowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.“ znumer referencyjny: BPR.CA.25.13/2020/US na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,85 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Narodowe Centrum Nauki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Narodowego Centrum Nauki“ znak sprawy: DSO.271.2.7.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,92 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 


Szpital Św. Anny w Miechowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala św. Anny w Miechowie i obsługa telewizji przemysłowej składającej się z kamer i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 • wybrana oferta ze stawką 16,45 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter