ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu znak postępowania: ZP-10/10/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 16 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,09 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 15,90 zł netto/rbh

Link do strony postępowania.

Czytaj więcej

Łódzki Dom Kultury


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ogłoszenie o przetargu „ Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2020 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni oraz recepcji w Łódzkim Domu Kultury.” Znak Sprawy: ŁDK.AAT.26.3.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na pdostawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 • wybrana oferta ze stawką 13,29 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 11,93 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Kompleksowa usługa całodobowej ochrony fizycznej budynków, mienia i osób Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych na terenie przy ul. Konstruktorskiej 6 w Warszawie – znak sprawy: ZP/03/19.

 • najniższa oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego_Grodzisk Mazowiecki


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w NID”, nr ref.: ZP/NID/11/2019, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,95 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 17,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

ZOO w Płocku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku“ prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • wybrana oferta ze stawką 16,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro pt.: Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie” znak sprawy: ZP/OG/19/19 

 • Zamawiający przeznaczył:
  I zadanie 16,71 zł netto/rbh
  II zadanie 16,71 zł netto/rbh
  III zadanie 16,90 zł netto/rbh
 • Najniższa ferta ze stawką:
  zadanie I 20,64 zł netto/rbh
  zadnie II 20,66 zł netto/rbh
  zadanie III 20,64 zł netto/rbh
   

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu znak postępowania: ZP-10/10/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z dnia 16 października 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,09 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 15,90 zł netto/rbh

Link do strony postępowania.


Łódzki Dom Kultury

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ogłoszenie o przetargu „ Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2020 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni oraz recepcji w Łódzkim Domu Kultury.” Znak Sprawy: ŁDK.AAT.26.3.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na pdostawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 • wybrana oferta ze stawką 13,29 zł netto/rbh
 • zamawiający przeznaczył na realizację 11,93 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Kompleksowa usługa całodobowej ochrony fizycznej budynków, mienia i osób Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych na terenie przy ul. Konstruktorskiej 6 w Warszawie – znak sprawy: ZP/03/19.

 • najniższa oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania


Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego_Grodzisk Mazowiecki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w NID”, nr ref.: ZP/NID/11/2019, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,95 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 17,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


ZOO w Płocku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku“ prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • wybrana oferta ze stawką 16,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750.000 euro pt.: Świadczenie usługi ochrony na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie” znak sprawy: ZP/OG/19/19 

 • Zamawiający przeznaczył:
  I zadanie 16,71 zł netto/rbh
  II zadanie 16,71 zł netto/rbh
  III zadanie 16,90 zł netto/rbh
 • Najniższa ferta ze stawką:
  zadanie I 20,64 zł netto/rbh
  zadnie II 20,66 zł netto/rbh
  zadanie III 20,64 zł netto/rbh
   

Link do strony postępowania 


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter