ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Miejski Zarząd Budynków w Kielcach


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.“, na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w procedurze poniżej 750000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 13,98 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Biblioteka Śląska w Katowicach


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach“, prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne poniżej 750000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 17,58 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

MUZEUM ZIEMI WIŚNICKIEJ W NOWYM WIŚNICZU


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Ochrona fizyczna mienia i osób zabytkowego Zespołu Zamkowego w Starym Wiśniczu“ numer sprawy: MZW.1.1.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 11,74 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Toruniu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Toruniu“, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 • wybrana oferta ze stawką 17,77 zł netto/rbh
 • kwalifikowani pracownicy ochrony
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Świadczenie usługi ochrony fizycznej” ZPS 23/2019– znak sprawy: ZPS 23/2019

 • wybrana oferta ze stawką 16,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Prokuratura Okręgowa w Świdnicy


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobową ochronę siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 • wybrana oferta ze stawką 10,25 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Miejski Zarząd Budynków w Kielcach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Dozór i ochrona nieruchomości będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach w okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r.“, na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w procedurze poniżej 750000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 13,98 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania


Biblioteka Śląska w Katowicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach“, prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne poniżej 750000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 17,58 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


MUZEUM ZIEMI WIŚNICKIEJ W NOWYM WIŚNICZU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Ochrona fizyczna mienia i osób zabytkowego Zespołu Zamkowego w Starym Wiśniczu“ numer sprawy: MZW.1.1.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 11,74 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 


Sąd Rejonowy w Toruniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Toruniu“, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 • wybrana oferta ze stawką 17,77 zł netto/rbh
 • kwalifikowani pracownicy ochrony
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania


Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Świadczenie usługi ochrony fizycznej” ZPS 23/2019– znak sprawy: ZPS 23/2019

 • wybrana oferta ze stawką 16,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobową ochronę siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 • wybrana oferta ze stawką 10,25 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter