Zmiany na rynku pracy obowiązujące od 2020 r

W dniu 18 września br. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020r. Zgodnie z tym Rozporządzeniem wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 roku będzie wynosić 2600 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla umów – zlecenia  17 zł brutto. Jest to podwyższenie minimalnego wynagrodzenia  o 350 zł, co stanowi wzrost o 15,6%.  Jest to największy wzrost minimalnego wynagrodzenia od 10 lat. Ostania tak duża zmiana miała miejsce w roku 2007 ze skutkiem na rok 2008 i wynosiła ponad 20%. Tak wysoki wzrost minimalnego wynagrodzenia i rozbudzone oczekiwania płacowe pracowników z pewnością będą determinować rozmowy na temat wysokości budżetów na usługi ochrony w 2020 roku. 
Dodatkowo przy kalkulowaniu budżetów na usługi ochrony w 2020r. należy uwzględnić wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych od 1 lipca 2019r. skutkujących dodatkowymi kosztami w wymiarze 1,5% wynagrodzenia brutto po stronie pracodawcy. Trzeba mieć na uwadze fakt, że pracownicy samodzielnie podejmują decyzje o ew. rezygnacji z udziału w PPK i tym samym o zaprzestaniu pobierania składek na ten cel.  Pracodawca nie może wpływać w żaden sposób na decyzje pracowników w tym zakresie. Obecnie trudno przewidzieć jaka grupa pracowników będzie chciała korzystać z PPK.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone