Wtorki z prawem pracy – Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym – założenia systemowe

Zapraszamy na trzeci z cyklu webinariów

WTORKI Z PRAWEM PRACY

TEMAT: „Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym – rozwiązania systemowe”.

KIEDY? Zapraszamy 28 marca o 9:30 online.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@pzpochrona.pl

9 marca 2023 r. Sejm RP uchwalił przepisy nowelizujące m.in. Kodeks pracy, w związku z obowiązkiem wdrożenia dwóch
dyrektyw unijnych:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych
  i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz
 • dyrektywy 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym
  a prywatnym rodziców i opiekunów.

Wejścia w życie nowych przepisów możemy spodziewać się już w kwietniu, stąd też przygotowaliśmy webinar, który
odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godz. 9:30, na którym zostaną omówione główne zmiany w prawie pracy,
dotyczące m.in.:

 1. 1. Nowych uprawnień dla Pracowników:
 • zwolnienie Pracownika od pracy z powodu siły wyższej,
 • zakres uprawnienia Pracownika do wystąpienia o zmianę rodzaju umowy,
 • możliwość wystąpienia przez Pracownika z wnioskiem o formę zatrudnienia z bardziej przewidywalnymi
  lub bezpieczniejszymi warunkami pracy,
 • elastyczna organizacja pracy,
 • dodatkowe przerwy dla pracowników.
 1. Zmian w uprawnieniach rodzicielskich:
 • urlop opiekuńczy – nowy rodzaj urlopu bezpłatnego,
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego,
 • możliwość niewyrażenia zgody na pracę w nadgodzinach lub  delegacje dla rodziców dzieci do lat 8.
 • zwiększenie uprawnień Pracowników-ojców.
 1. Nowych obowiązków i ograniczeń dla Pracodawców:
 • rozszerzenie katalogu informacji jakie Pracodawcy będą musieli przekazywać Pracownikom na podstawie art. 29 § 3 KP,
 • zakaz zabraniania Pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą,
 • zmiany w umowach na okres próbny,
 • prawo Pracownika do bezpłatnych szkoleń,
 • obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony, konsultacji związkowej oraz
  możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy – także w przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony,
 • zwiększenie katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone