Wtorki z prawem pracy – Praca zdalna jako rozwiązanie stałe

Zapraszamy na pierwszy z cyklu webinariów

WTORKI Z PRAWEM PRACY

TEMAT: „Praca zdalna jako rozwiązanie stałe”.

KIEDY? Zapraszamy 14 marca o 9:30 online.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuro@pzpochrona.pl

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone