Podsumowanie Walnego Zgromadzenia PZPO i Konferencji: TECHNOLOGICZNA TRANSFORMACJA SEKTORA OCHRONY W POLSCE

11 czerwca 2023 r. w Jachrance firmy członkowskie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona spotkały się na corocznej konferencji organizowanej przez Związek. W tym roku motywem przewodnim konferencji była „TECHNOLOGICZNA TRANSFORMACJA SEKTORA OCHRONY W POLSCE”. Konferencję poprzedziło XXXVI Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Spotkanie otworzył Prezes Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, Paweł Korzybski. W trakcie Walnego Zgromadzenie członkowie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona mieli okazję zapoznać się ze sprawozdaniami z działalności organów Związku, a także planami na kolejne miesiące. Prezes Paweł Korzybski przedstawił działania i aktywności podejmowane przez Związek w mijającym roku, szczególnie omówił kampanię PR, która koncentrowała się na edukacji i budowaniu świadomości u klientów firm ochrony na temat konieczności podnoszenia cen usług. Tematem przewodnim Kampanii była – „WALORYZACJA TO NIE PODWYŻKA„. Kampania odniosła bardzo duży sukces, owocując ponad 600 publikacjami.

Następnie sprawozdania złożyli przedstawiciele Komisji Etyki i Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Etyki, Mariusz Stolarz, zwrócił szczególną uwagę na wprowadzony przez Związek w minimom roku dokument – STANDARDY ETYCZNEGO DZIAŁANIA FIRM CZŁONKOWSKICH PZPO. 37 firm członkowskich podpisało już deklarację przestrzegania Standardów Etycznych. 

Zgromadzeni jednogłośnie przyjęli zarówno sprawozdania z działalności organów Związku jak i sprawozdanie finansowe.  W takcie spotkania swoje wystąpienia mieli przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Konferencje wystąpieniem „Technologie chmurowe podstawą transformacji cyfrowej agencji ochrony” rozpoczął Krzysztof Ciesielski z Safestar. Kolejnym tematem przybliżonym przez Artura Nowakowskiego z LINC Polska był „Czy wiesz, kiedy Twoja organizacja przejdzie na usługi „w chmurze?” Piotr Małecki z ADINFO przedstawił zebranym w jaki sposób „NASA umożliwia mniejszym Firmom Ochrony oferowanie usług na poziomie liderów rynku”.  Adam Kowalczak z Uniforce TVPrzemysłowa, pokazał uczestnikom Konferencji „Mobilne i powietrzne systemy zabezpieczenia technicznego”. Przedstawiciele HIKVISION, Tomasz Migdał zaprezentował „Innowacyjne rozwiązania Hikvision dla branży ochrony”, a temat Michał Budzyński –  „Termowizja w ochronie osób i mienia”. Konferencję wystąpieniem „Bezpieczniej, szybciej, sprawniej: Automatyzacja obsługi gości i kierowców SICCO” zakończył Jan rusznic z SICCO.Cloud

Wszystkie prezentacje zostały z zainteresowaniem przyjęte przez uczestników spotkania. Liczymy na kolejne nowinki i rozwiązania technologiczne dla branży już podczas kolejnych konferencji organizowanych przez Polski Związek Pracodawców Ochrona.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konferencji >>> kliknij tutaj

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone