Sprzedaż | 29.04.2022, Warszawa

Trening sprzedaży przeznaczony jest dla osób, które, dbają o rozwój kariery oraz chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe. Trening wspiera kompetencje menedżerskie w zakresie sprzedaży na wielu płaszczyznach. Zagadnienia sprzedaży w główniej mierze bazują na koncepcjach psychologicznych. Jedna z nich jest analiza transakcyjna, badając formy zachowań i emocje, wpływa na stosunki międzyludzkie, definiuje relacje społeczne oraz wynikające z nich zachowania. Forma i jakość komunikacji warunkują sukcesy w relacjach biznesowych, w procesie sprzedaży oraz szeroko pojętej komunikacji.

Główne korzyści:
Wiedza, jaki wpływ na sprzedaż produktu bądź usług i relacje maja profile osobowości Klientów i skutecznie potrafią wykorzystać je w procesie sprzedażowym.

 • Sprzedaż w ujęciu różnych modeli i struktur osobowości Junga, MBTI oraz Analizy Transakcyjnej
 • Znajomość modeli osobowości i skuteczne doinwestowanie stanów Ja
 • Rozumienie mechanizmów gier psychologicznych w relacjach biznesowych
 • Zasady manipulacji i sposoby radzenia sobie z manipulacja
 • Zarzadzanie konfliktami – obiekcje, reklamacje
 • Zasady radzenia sobie w transakcjach z innymi ludźmi podczas sporu sprzedażowego
 • Kreowanie skutecznej komunikacji sprzedaży przez pryzmat motywacji Klienta
 • Świadomość postawy asertywnej w relacji sprzedażowej
 • Znajomość modeli osobowości i sprawnego przejścia w poszczególny stan

Metody stosowane podczas treningu:

 • Praktyka i ćwiczenia, każdy moduł warsztatów zawiera zestaw ćwiczeń pogłębiających nabywane umiejętności
 • Występy przed grupa uczestnicy symulują prezentacje przed publicznością
 • Materiały do ćwiczeń każdy z uczestników dostanie materiały zawierające streszczenie warsztatów oraz ćwiczenia
 • Materiał filmowy uczestnicy dostana nagrania, umożliwiające późniejszą analizę treningu
 • Ćwiczenia oparte na metodologii „experience education” uczenie się na bazie zmiany konkretnych zachowań

Więcej o szkoleniu >>> kliknij tutaj

ZAPISY

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mailowy biuro@pzpochrona.pl, prosimy o przesłanie
Formularza zgłoszeniowego >>> POBIERZ TUTAJ

Zapisać można się zarówno na cały cykl szkoleń jak i na pojedyncze szkolenia.

Decyduje kolejność zgłoszeń. W każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 14 osób.

Na każde szkolenie z jednej firmy przyjmujemy maksymalnie 3 zgłoszenia.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Koszty pojedynczego szkolenia dla jednej osoby:
300 zł dla firm zrzeszonych w PZPO (250 zł jeśli udział weźmie więcej niż 1 osoba z firmy)
500 zł dla pozostałych firm (450 zł jeśli udział weźmie więcej niż 1 osoba z firmy)

Cena zawiera materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, dyplom uczestnictwa

Więcej o całym cyklu szkoleniowym >>> kliknij tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone