PZPO sygnalizuje zmiany czekające rynek od 1 stycznia 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września, ogłoszonego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265), wysokość minimalnej stawki godzinowej, o której mowa w art. 1 pkt 1a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) od dnia 1 stycznia 2017 roku wynosi 13 zł.

Po uwzględnieniu obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne da to koszt jednej roboczogodziny pracy zleceniobiorcy na poziomie 15,60 zł. Wprowadzenie tak wysokiej stawki godzinowej dla umów zleceń, skutkować będzie wzrostem kosztów płacowych na skalę dużo większą niż ozusowanie zleceń, które miało miejsce w roku 2016. Powyżej wskazane zmiany przełożą się na wzrost kosztów wykonania usług ochrony na poziomie od 30% nawet do 50%, a może nawet większym, ponieważ zależy to od wysokości obecnie stosowanych stawek za jedną roboczogodzinę usług ochrony. (Proszę kliknąć w grafikę poniżej, aby pobrać pismo.)

W zakładce Koszty pracy prezentujemy kalkulację kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony i zleceniobiorcy na rok 2017 – proszę kliknąć tutaj, aby przejść do kalkulacji.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone