Polski Związek Pracodawców Ochrona w Urzędzie Zamówień Publicznych

22 września w siedzibie UZP w Warszawie przedstawicielki zespołu ekspertów ds. zamówień publicznych Związku spotkały się z zespołem zadaniowym d.s. przygotowywania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych Urzędu Zamówień Publicznych.

Celem spotkania było przedyskutowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych na usługi ochrony osób i mienia oraz omówienie możliwości stworzenia przykładowych dokumentów przetargowych dla zamówień publicznych w branży ochrony, rekomendowanych na stronach internetowych UZP.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone