Pierwsze w nowym roku spotkanie regionu Warszawa i Mazowsze

14 stycznia 2022 roku odbyło siępierwsze w 2022 roku spotkanie Regionu Warszawa i Mazowsze. Pierwszym  tematem omówionym podczas spotkania były plany PZPO na 2022 rok. Biuro Zarządu wskazało na plany organizacji cyklicznych szkoleń – co najmniej raz w miesiącu szkolenie online i o ile warunki epidemiczne pozwolą szkolenie stacjonarne. Kolejne plany związane są z organizacją obchodów 30-lecia PZPO i Walnego Zgromadzenia w 2022 roku. Co rocznemu spotkaniu towarzyszyć będą dwa wydarzenia: konferencja i uroczysty bankiet z obchodami 30-lecia. 30-lecie zaplanowane jest na pierwszą połowę czerwca 2022 pod Warszawą.

Ważnym dla uczestników spotkania regionu był temat Nowego Ładu. Wskazywali oni na potrzebę przygotowania materiałów informacyjnych dla pracowników firm ochrony, w których zawarte byłby wszystkie najważniejsze informacje. Pracownicy ochrony są zaniepokojeni i obawiają się, że ich wynagrodzenia będą mniejsze, a w związku z informacjami medialnymi część pracowników o mniejsze wynagrodzenia oskarża pracodawców. 

W trakcie spotkania wystąpił pan Marek Szmyt, który przedstawił zebranym korzyści płynące z narzędzia do zarządzania usługami  – CLAPS. 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone