Nowi członkowie

ABC-Service świadczy profesjonalne usługi ochrony osób i mienia. W ich zakres wchodzi zarówno obecność osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i cały szereg działań służących poprawie bezpieczeństwa dzięki minimalizowaniu i likwidowaniu zagrożeń.

W skład usług ochrony i mienia wchodzą:

 • audyt obiektu pod kątem bezpieczeństwa,
 • projekt i montaż systemów alarmowych, bezpieczeństwa oraz monitoringu,
 • ochrona fizyczna osób i mienia,
 • strzeżenie i monitoring obiektów,
 • całodobowe patrole grup interwencyjnych,
 • konwojowanie przewozu pieniędzy i rzeczy wartościowych,
 • ochrona elektroniczna.

Zadania kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa (audyty, tworzenie planów ochrony) wykonują pracownicy dysponujący wysoką wiedzą związaną z kwestiami bezpieczeństwa oraz posiadający odpowiednie licencje.


Przedsiębiorstwo BEZPOL Sp. z o.o. działa od 1994 roku i specjalizuje się w:

 • ochronie obiektów,
 • ochronie fizycznej,
 • monitoringu systemów alarmowych,
 • monitoringu wizyjnym.

Grupy interwencyjne Firmy oraz podwykonawcy zapewniają bezpieczeństwo klientom na terenie całej Polski. Bezpol Solution posiada nowoczesne, ogólnopolskie centrum monitoringu współpracujące z każdym z systemów alarmowych i wszystkimi systemami wizyjnymi, jakie do tej pory pojawiły się w Polsce.

Firma posiada własne grupy serwisowe, zapewniające szybkie i skuteczne usunięcie problemów związanych z zabezpieczeniami technicznymi w domu i firmie. Montuje i wdraża najnowsze rozwiązania techniczne służące do ochrony życia i mienia klientów, którzy powierzyli jej swoje bezpieczeństwo. Posiada także własne centrum szkolenia, które dzięki wdrażaniu nowoczesnych technik szkolenia, podnoszących wiedzę i umiejętności pracowników, pozwala jej oferować usługi wysokiej jakości.


Biuro Ochrony i Usług Detektywistycznych SPARTAN Spółka Cywilna, z siedzibą w Płocku przy ul. Jachowicza 10A, oferuje swoje usługi na podstawie wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych Koncesji Nr L-0194/15 r. oraz w oparciu o Polisę Ubezpieczeniową OC InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group Nr A-A 250418 odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy, wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Posiadane przez pracowników Biura umiejętności i wieloletnie doświadczenie pozwalają na profesjonalną ochronę osób i mienia, w tym:

 • placówek handlowych,
 • szkół,
 • obiektów prywatnych,
 • obiektów biurowych i produkcyjnych,
 • imprez masowych, plenerowych oraz okolicznościowych.

Firma zawdzięcza swój profesjonalizm wysoko kwalifikowanej kadrze kierowniczej, jak również doskonale wyszkolonym i przygotowanym do wykonywania obowiązków pracownikom ochrony.

BOiUD SPARTAN świadczy ponadto usługi detektywistyczne, realizowane na podstawie Zaświadczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych nr RD-91/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r, oraz Polisę Ubezpieczeniową OC InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group Nr A-A 250419.


Policealna Szkoła Detektywów i Agentów Ochrony Perfect – Guard kształci w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia, prowadzi kursy:

 • Kwalifikowany Pracownik Ochrony
 • Detektywistyczny
 • Kierownik d.s. bezpieczeństwa
 • Członek służby informacyjnej i porządkowej na i.m.
 • Doszkalające

Szkoła działa od 2000 roku i jest pierwszą tego typu placówka powstałą w Płocku, kształcącą kobiety i mężczyzn w zawodzie Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia. Posiada własną bazę lokalową i kadrę, do której należą wykładowcy szkół policyjnych, oficerowie policji i wojska.

Nauka odbywa się w systemie zaocznym – sobota i niedziela, co 2 tygodnie. Uczniowie uzyskują wiedzę z następujących przedmiotów: podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia, kryminologia i kryminalistyka, prawo karne i cywilne, taktyka i dokumentowanie działań ochronnych, ochrona osób, konwojowanie, wyszkolenie strzeleckie, samoobrona i techniki interwencji, język angielski.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone