Korzystanie z buspasów przez bankowozy i samochody przystosowane, transportujące wartości

Polski Związek Pracodawców Ochrona zwrócił się do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na korzystanie z buspasów przez bankowozy i samochody przystosowane, transportujące wartości.

Zdaniem PZPO wymuszony przez zatory uliczne postój pojazdów konwojujących, stwarza okazje do dokonywania czynów przestępnych i stanowi zagrożenie dla osób chroniących transporty oraz przewożonych dóbr.

Zwracając się z prośbą o pomoc w zwiększaniu bezpieczeństwa pracowników ochrony i konwojowanego mienia, zaproponowaliśmy organizację spotkania przedstawicieli ww. Biura z ekspertami Polskiego Związku Pracodawców Ochrona, na którym moglibyśmy szczegółowo omówić poruszoną problematykę.

Poniżej zamieszczamy otrzymaną w dniu 25 czerwca odpowiedź.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone