GRConsulting wspiera Polski Związek Pracodawców Ochrona

GRConsulting jest niezależną firmą doradczą, weryfikującą prowadzoną przez przedsiębiorcę działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia. Jej celem jest usprawnienie organizacji i wniesienie wartości dodanej. GRConsulting pomaga firmom, posługującym się w obrocie gospodarczym koncesją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w osiąganiu celów poprzez doskonalenie skuteczności procesów zachodzących w przedsiębiorstwie.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA w zakresie prowadzenia czynności kontrolnych w stosunku do przedsiębiorców posługujących się w obrocie gospodarczym koncesją w zakresie usług ochrony osób i mienia, daje nieosiągalną przez nikogo innego z zewnątrz Ministerstwa, wiedzę i praktykę na temat tego, jak w sposób skuteczny prowadzić koncesjonowaną działalność gospodarczą
i przygotować prowadzoną firmę na ewentualną kontrolę organu koncesyjnego – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Oferta GRConsulting skierowana jest przede wszystkim do świadomych przedsiębiorców, którzy zdają sobie sprawę z tego jak poważną i odpowiedzialną działalność gospodarczą prowadzą.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone