Branża ochrony decyduje o swoim losie

16 listopada 2016. Dążenie do przestrzegania uczciwej konkurencji, podejmowanie legislacyjnych i społecznych inicjatyw na rzecz branży ochrony czy działanie na rzecz przestrzegania praw pracowników – to główne postanowienia przedstawicieli pracodawców i pracowników z sektora ochrony osób i mienia w Polsce. Organizacje zrzeszające firmy ochrony spotkały się już po raz drugi z reprezentacją pracowników tej branży, występującą jako stowarzyszenie. 

Polska Izba Ochrony, Polski Związek Pracodawców Ochrona i Polskie Stowarzyszenie Pracowników Ochrony już drugi raz zasiadły do stołu, aby razem zdiagnozować możliwości działania we wspólnym, czyli branżowym interesie. Już na pierwszym spotkaniu, do którego doszło miesiąc wcześniej, reprezentanci organizacji przedsiębiorców, pracodawców i pracowników ochrony doszli do wniosku, że wiele inicjatyw i działań może służyć realizacji wspólnych celów. 

Już od dawna wiedzieliśmy, że jest wiele „punktów stycznych” na linii duże i małe firmy oraz firmy i ich pracownicy. Postanowiliśmy nadać temu realny kształt. Stąd właśnie pomysł regularnych spotkań – konsultacji – mówi Sławomir Wagner – prezes Polskiej Izby Ochrony. 

Zmiany w obszarze wzrostu kosztów płacowych to wyzwanie dla sektora ochrony osób i mienia oraz jego klientów, ale to także szansa na normalizację sytuacji w branży, m.in. przez eliminację nieuczciwej konkurencji i profesjonalizację zawodu pracownika ochrony. Jednak do realizacji tych celów potrzebna jest świadoma integracja środowiska i zdecydowanie oraz determinacja w działaniu. – mówi Łukasz Koch członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

Wspólne cele w szczególności dotyczą współistnienia firm na konkurencyjnym i trudnym rynku, poprawy sytuacji zawodowej i wizerunku pracownika ochrony, jak również kolektywnych działań prawno – instytucjonalnych na rzecz poprawy sytuacji w branży.

Jest naprawdę wiele obszarów, w których powinniśmy działać wspólnie. Pamiętajmy, że bardzo często interes pracownika tożsamy jest z interesem pracodawcy i odwrotnie. – mówi Paweł Bilko z Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Ochrony. 

Jak ustalili uczestnicy spotkania, chodzić – w szczególności – powinno o:

  • działanie na rzecz przestrzegania zasad uczciwej konkurencji  oraz respektowania praw pracowników ochrony, szczególnie wobec przepisów w sprawie wysokości wynagrodzeń zmieniających się od 1 stycznia 2017 roku,
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz zmian legislacyjnych dostosowujących obecne przepisy do wymagań branży i ułatwiających realizowanie usług w sektorze ochrony, 
  • działanie na rzecz profesjonalizacji zawodu pracownika ochrony oraz prezentowanie rzeczywistego wizerunku branży i pracowników ochrony. 

Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu roboczego odbędzie się w styczniu 2017 r.

Źródło: publikacja wspólna PZPO, PIO, PSPO

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone