Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021

23 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 roku.

Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2021/266/1739.pdf#zoom=90

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone