Zakaz handlu w niedzielę: Zwolnienia dotkną 50 tys. osób?
  • Zgłoszony przez związki zawodowe projekt ustawy wprowadzającej obowiązkowe wolne od pracy niedziele może skutkować gigantycznymi zwolnieniami – twierdzi Federacja Przedsiębiorców Polskich.
  • Jej zdaniem, może chodzić nawet o 50 tys. miejsc pracy.
  • Pracę mogą stracić nie tylko sprzedawcy, ale i pracownicy ochrony, sprzątania, gastronomii czy magazynów.

Analiza zapotrzebowania galerii handlowych i największych sieci detalicznych – nie uwzględniając dyskontów – wskazuje, że 49 wolnych niedziel w roku to ograniczenie pracy o ponad 600 tysięcy roboczogodzin i około 50 tys. etatów.

Do wzrostu bezrobocia przyczyni się także planowane podwyższenie płacy minimalnej do 2 tys. zł oraz ustanowienie najniższej stawki godzinowej na poziomie 13 zł od 1 stycznia 2017 roku. Koszty te będą ponosić zarówno podmioty prywatne, jak też administracja państwowa i samorządowa. Tak drastyczny wzrost kosztów pracy może oznaczać dodatkowe zwolnienia 45 tys. pracowników.

Zapraszamy do zapoznania się z komentarzem prezesa PZPO Tomasza Wojaka, wiceprzewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Za: FPP, www.pulshr.pl, 18 października 2016, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone