Wszystkie kościoły, hotele, stadiony i restauracje z planami ochrony dla ABW?

Wszystkie kościoły, hotele, stadiony i restauracje z planami ochrony dla ABW? Za ich brak – 50 tys. zł kary

Celem terrorystów są ludzie, dlatego Ministerstwo Spraw wewnętrznych chce, by wszystkie miejsca publiczne, gdzie gromadzą się ludzie, miały plany ochrony – dziś to wymóg stawiany obiektom infrastruktury krytycznej, a więc elektrowniom, wodociągom, szpitalom, bankom czy lotniskom.

Jak wynika z opublikowanego właśnie na stronach resortu projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych, obowiązkowe plany ochrony, które właściciel obiektu musiałby składać odpowiedzialnemu za walkę z terroryzmem szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, objęłyby kościoły, centra handlowe, obiekty artystyczno-rozrywkowe, stadiony, hotele i centra konferencyjno-szkoleniowe. Także inne „publicznie dostępne miejsca i obiekty", np. popularne parki.

Za: www.rp.pl, 24 kwietnia 2016, Izabela Kacprzak, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone