Wszczęcie postępowania karnego a skreślenie z listy pracowników ochrony

W przypadku wszczęcia postępowania karnego organy Policji nie mają wyjścia, i muszą pozbawić uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Taki wniosek płynie z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który rozpatrywał sprawę skreślenia K.K. z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Powodem był toczące się przeciwko mężczyźnie postępowanie karne o przestępstwo z art. 157 par. 1 Kodeksu karnego.

Za: www.rp.pl, Mateusz Adamski, 21 marca 2017, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone