Ubezpieczenia majątkowe: Stały nadzór to także elektroniczny monitoring

Nieprecyzyjne sformułowanie ogólnych warunków ubezpieczenia trzeba interpretować na korzyść ubezpieczonego, gdyż nie ma on wpływu na tworzenie postanowień OWU.

Tak Sąd Apelacyjny w Krakowie uzasadnił swój wyrok w sprawie sporu między przedsiębiorcą a towarzystwem ubezpieczeń o zapłatę odszkodowania z polisy od kradzieży z włamaniem.

Za: rp.pl, 13.11.2015, Dorota Gajos-Kaniewska, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone