TK zbada zniesienie limitu opłacania składek

Pracodawcy PR podkreślają, że zaskarżona ustawa jest szkodliwa dla polskiej gospodarki i jej najcenniejszych pracowników.

Trybunał Konstytucyjny zbada dziś zgodność z ustawą zasadniczą przepisów znoszących od przyszłego roku limit 30-krotności podstawy wymiaru składek na ZUS (obecnie wynoszący 133 290 zł). Wnioskował o to prezydent, wskazując na uchybienia w czasie konsultacji nad projektem.

Chodzi o ustawę z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (sygn. akt Kp 1/18). Na mocy jej przepisów osoby dobrze zarabiające miałyby płacić składki od każdej zarobionej złotówki.

W ocenie głowy państwa sposób prac nad nowelizacją naruszył konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Dokument został bowiem skierowany do Sejmu do dalszych prac bez opinii reprezentatywnych organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Co więcej, z informacji Rządowego Centrum Legislacji nie wynika, do jakich podmiotów skierowano ustawę w celu wyrażenia stanowiska, tempo prac wskazuje, że było to jedynie formalnym gestem, który nie dawał realnej możliwości przedstawienia opinii.

ZA: praca.gazetaprawna.pl, Bożena Wiktorowska, 13 listopada 2018 r., więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone