Sygnalista – nowe obowiązki pracodawców 2021

Pracodawcy powinni się przygotować do regulacji jakie wprowadza dyrektywa. Nowa dyrektywa obejmie pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Podstawowym celem dokumentu jest ochrona osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i naruszeń, o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą. Przewiduje się możliwość zgłaszania nieprawidłowości trzema kanałami:

  • wewnętrznym (w ramach organizacji tj. przedsiębiorstwa) – założeniem dyrektywy jest, by zachęcać do składania zgłoszeń tymi kanałami, zanim zostaną skierowane do organów zewnętrznych, jeśli naruszeniu można skutecznie zaradzić wewnątrz organizacji, a sygnalista uważa, że nie zachodzi ryzyko działań odwetowych,
  • zewnętrznym (do właściwego organu) lub
  • w drodze ujawnienia publicznego (w ostateczności, jeśli wcześniej dokonano zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego i nie zostały podjęte żadne działania).

Pracodawca będzie miał obowiazek utworzyć wewnętrzny kanał i opracować procedury, przy wykorzystaniu których pracownicy będą mieli możliwość dokonywania zgłoszeń naruszeń

Więcej na stronie źródłowej:
https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/sygnalista/5151649,Sygnalista-nowe-obowiazki-pracodawcow-2021.html 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone