Split payment poza kartą płatniczą

Podzielona płatność (split payment), jako możliwa od tego miesiąca metoda regulowania należności wobec kontrahentów i fiskusa, dokłada przedsiębiorcom dodatkowe obowiązki. Napotykają też oni na techniczne uciążliwości, których mogliby uniknąć, gdyby wprowadzono odpowiednie zmiany w przepisach.

Mechanizm podzielonej płatności (MPP), w której kwota netto zakupu bądź wykonanej usługi ma trafiać na główne konto bankowe podatnika, a podatku od towarów i usług (VAT) na jego wydzielone konto (rachunek VAT), skąd popłynie do fiskusa, jest dobrowolną formą rozliczeń. Nabywca może zdecydować o stosowaniu MPP wybiórczo, do wybranych faktur. Jednak, nawet jeśli nie będzie stale korzystał ze split paymentu, musi on być uwzględniony w księgowym systemie IT spółki.

Za: www.pb.pl, Iwona Jackowska więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone