SN: Wydawanie kluczy musi być oskładkowane. Koniec z zatrudnianiem ochroniarzy na umowie o dzieło?

O rodzaju zawieranych umów przez spółki nie decyduje poziom opłacalności przedsięwzięcia. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego takie prace jak wydawanie kluczy na portierni czy otwieranie bramy nie mieści się w przedmiocie umowy o dzieło – stwierdził SN oddalając skargę kasacyjną spółki K., która przez kilkanaście lat zatrudniała pracowników ochrony na umowie o dzieło.

Spółka się broni: „ZUS też zatrudnia na umowę o dzieło”

W 2013 roku do spółki K. przyszła kontrola ZUS, która nakazała jej opłacenie składek za kilkanaście lat wstecz. Decyzja dotyczyła 60 pracowników ochrony zatrudnianych przez spółkę. W opinii ZUS-u, umowy zawierane przez spółkę z pracownikami miały charakter umów zlecenia, które od 1999 roku podlegają oskładkowaniu.

Za: Lex.pl, Next Gazeta.pl, 26 października 2016, więcej

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone