Skreślenie ochroniarza z listy kwalifikowanych pracowników można wstrzymać

NSA uznał, że można wstrzymać decyzję o skreśleniu ochroniarza z listy kwalifikowanych pracowników ochrony, jeśli miałoby to doprowadzić do utraty jego źródła utrzymania.

Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 5 ustawy o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 – u.o.o.m.) na prowadzoną przez komendanta wojewódzkiego policji listę można wpisać tylko osobę, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. Od 1 stycznia 2014 r. wszczęcie takiego postępowania powoduje skreślenie z listy. Wcześniej przepisy mówiły o zawieszeniu uprawnień do czasu rozstrzygnięcia.

Za: www.praca.gazetaprawna.pl, 12 stycznia 2016, Piotr Szymaniak, więcej tutaj.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone