Rząd nakłoni firmy do tworzenia etatów

Godzinowa płaca minimalna nie będzie ciosem w przedsiębiorczość, ale skłoni firmy do zatrudniania na umowę o pracę — mówi Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Stanisław Szwed, wiceminister pracy, zapowiada szereg zmian w funkcjonowaniu rynku pracy. Na pierwszy ogień idzie obietnica wyborcza, czyli godzinowa płaca minimalna dla umów-zleceń i samozatrudnionych. W dalszej kolejności resort przyjrzy się funkcjonowaniu urzędów pracy, agencji pracy tymczasowej i możliwości ozusowania wszystkich rodzajów umów.

Puls Biznesu: Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt ustawy wprowadzający godzinową płacę minimalną w wysokości 12 zł dla umów— -zleceń i samozatrudnionych. Czy nie malą państwo obaw, że to doprowadzi do wzrostu szarej strefy?

Za: www.firm.pb.pl, 25 stycznia 2016, Bartek Godusławski, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone