Pracodawcy RP: Administracja powinna dawać przykład jak zatrudniać

Z kontroli przeprowadzonych przez NIK wynika, że administracja państwowa powszechnie korzysta z umów cywilnoprawnych. Umowy te nierzadko stosowane są w miejsce umów o pracę, co stanowi łamanie prawa. Okazuje się więc, że administracja, zamiast dawać przykład pracodawcom, sama stosuje praktyki uznawane – również przez nią samą – za patologiczne.

Jak wynika z raportu NIK, najwięcej umów cywilnoprawnych zostało zawartych przez Kancelarię Sejmu – 2565, Kancelarię Senatu – 1275, MEN – 1165, NBP – 966, Ministerstwo Zdrowia – 848 i MPiPS – 764. Rekordzistą wielokrotnego stosowania umów tego rodzaju było Ministerstwo Rolnictwa, które podpisało 33 umowy z tą samą osobą. Łącznie w badanych jednostkach w 2014 r. obowiązywało ponad 17,5 tys. umów cywilnoprawnych. W 2014 i w pierwszej połowie 2015 r. skontrolowane jednostki na realizację zadań na podstawie umów cywilnoprawnych wydały ponad 409 mln zł. Kontrola NIK wykazała też przypadki zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. Prawie 30% umów zostało podpisanych z osobami niezatrudnionymi nigdzie indziej na podstawie stosunku pracy.

Cała informacja prasowa do pobrania.


Pracodawcy RP
www.pracodawcyrp.pl

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone