PIP sprawdzi w 2017 roku 79 tys. pracodawców

W poniedziałek Państwowa Inspekcja Pracy przyjęła plan działania na 2017 rok. Program zakłada przeprowadzenie 79 tys. kontroli, które będą miały na celu sprawdzenie między innymi realizacji minimalnej stawki godzinowej czy podstaw zawierania umów cywilnoprawnych. 

W ramach realizacji planów długofalowych przyjętych na lata 2016-2020 inspektorzy zwrócą uwagę na problem zawierania umów cywilnoprawnych w miejscu umów o pracę w budownictwie. Kontrolom ulegną również takie branże, jak gastronomia, hotelarstwo oraz agencje ochrony osób i mienia.

Za: www.bankier.pl, 14 grudnia 2016, Weronika Szkwarek, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone